Skolens markering af selvmord

Markeringen af et selvmord på skolen er vigtig. Find ud af, hvordan I vil markere dødsfaldet og involver evt. præsten og forældrene.

Forslag til ritualer på skolen:

skolens markering af selvmord

 • Fællessamling hvor I mindes den afdøde elev
 • Flag på halv
 • Skoleleder eller lærer holder tale
 • Kammeraterne får mulighed for at holde tale, synge en sang eller lignende
 • Et minuts stilhed
 • Skolens kor kan synge
 • Opstil et bord med lys, et fotografi af afdøde
 • En kondolancebog
 • Plant et træ for eleven
 • Send et kondolancebrev til familien

Klassens markering af selvmord

Klassekammeraterne har brug for at være sammen omkring sorgen over dødsfaldet. Måske er det en god ide at gå en tur indimellem.

Få eleverne til også at tale om nogle af de gode oplevelser, de har haft med afdøde. Tal med dem om, at man godt kan grine, selvom man sørger.

Lav en krisekasse, der opbevares på kontoret og som kan benyttes i forbindelse med dødsfald. Kassen kan bl.a. indeholde:

 • Kontaktnumre til f.eks. psykolog, PPR, præst, politi samt rådgivninger som Livslinien og Børns Vilkår
 • Lys og tændstikker
 • Liste over egnede sange
 • Liste over egnede DVD-er, der vedrører sorg/selvmord
 • Ideer til skønlitterære bøger og digte
 • Materiale om sorgreaktioner
 • Oplysninger om kommunale tilbud for børn og forældre