Samtaler forebygger

Samtale og omsorg fra et andet menneske er en af de mest effektive metoder til at forebygge selvmordsforsøg.  Det er en myte, at en snak om selvmordstanker kan udløse selvmordsforsøg.

Ved at turde tage samtalen viser du eleven, at der er andre løsninger. Selvmord og selvmordsforsøg er i de fleste tilfælde ikke udtryk for et ønske om at ville dø, men udtryk for ikke at magte livet eller en bestemt situation.

Tegn på at livet lige nu er svært kan f.eks. være udsagn som:

  • ”Jeg har ikke lyst til at være her mere…”
  • ”Nogle gange tænker jeg, at det er ligegyldigt, om jeg er her eller ej…”
  • ”Der er ikke noget, der kan hjælpe mig med mine problemer”
  • ”Jeg føler mig ensom”

Du kender dine elever og kan bedst se, når de mistrives. De kan benægte, de har det dårligt, selv om deres adfærd siger noget andet. Langt fra alle, der mistrives, får tanker om selvmord, men der er altid grund til at reagere på signalerne og venligt insistere på en samtale.

samtaler forebygger selvmord

Planlæg samtalen

Sørg for at have eleven på tomandshånd ved den indledende kontakt.

Hvis du spørger din elev, om han eller hun er ked af noget, mens skoleklokken ringer, og kammeraterne farer rundt, kan eleven ikke mærke din bekymring.

Planlæg på forhånd samtalens formål, tid og sted, inden du kontakter eleven.

  • Gør formålet med samtalen klart og begrund den med det, du har observeret, og ikke det, du tror eller tolker
  • Afsæt tid til samtalen hurtigst muligt
  • Find et sted, hvor I kan sidde uforstyrret eller gå en tur sammen

Du kan f.eks. sige:

”Jeg synes, du i den senere tid har virket ked af det/vred/fraværende, og jeg er lidt bekymret for dig og vil godt lige tale med dig. Har du tid nu, eller hvad siger du til kl. 7.45 i morgen tidlig?”.

Hvis eleven er afvisende over for at tale med dig, kan du spørge, hvem eleven så kan forestille sig at tale med af andre voksne på skolen – en anden lærer, studievejlederen, sundhedsplejersken eller andre. Begrund det igen med, at du har observeret en adfærd hos eleven, som har gjort dig bekymret.

 

Gode spørgsmål giver gode svar

I samtalen med eleven er det vigtigt at få afklaret, om der er selvmordstanker. Brug som udgangspunkt ”jeg” i stedet for ”du”:

”Jeg har lagt mærke til, at du virker trist for øjeblikket, er der noget du er ked af?”

Eller mere generaliserende:

”Jeg ved, at mange unge kan have det svært med vennerne i perioder, og jeg har lagt mærke til, at du ikke længere er sammen med andre i frikvartererne.”

Vær lyttende og anerkendende:

”Jeg kan høre, du har det rigtig svært nu.”

Direkte spørgsmål er den eneste måde du kan få viden om din elevs eventuelle selvmordstanker. Undgå sproglige omskrivninger og brug ordene ”selvmord” og ”selvmordstanker” for at undgå misforståelser. F.eks.:

”Har du det så svært lige nu, at du tænker på selvmord?”

Spørg til elevens egne tanker i stedet for at give en masse råd:

”Hvad tænker du, at du har brug for hjælp til lige nu?”

Hvis du gerne vil komme med et konkret råd, så spørg om tilladelse:

”Har du lyst til at høre, hvad jeg tænker?”