Når eleven skal tilbage i klassen

Indtil eleven skal tilbage i klassen, er det vigtigt at klassekammeraterne holder kontakt gennem breve, tegninger, digte, lydbånd, video og gerne besøg. Sørg for at finde et acceptabelt niveau fra starten, så klassen ikke kører træt.

Inddrag eleven og forældrene i forhold til, hvordan han/hun ønsker at vende tilbage. Måske ønsker eleven selv at fortælle om selvmordsforsøget og sin efterfølgende behandling, måske ønsker han/hun slet ikke at tale om det.

Planlæg ud fra aftalen med familien sammen med resten af klassen hvilken modtagelse eleven skal have, når han/hun vender tilbage på skolen.

 

 Når eleven skal tilbage i klassen efter selvmordsforsøgGiv eleven tid

Unge, der har oplevet kriser eller traumer har i den efterfølgende tid sværere ved at lære, har mere fravær og præsterer dårligere.

Giv derfor din elev:

  • Time out i et stykke tid, evt. reducerede dage i en periode. Fortæl eleven at det er i orden at forlade klassen, hvis noget bliver for vanskeligt, og hvor han/hun kan få støtte, f.eks. hos sundhedsplejersken eller kontoret og lad evt. en god ven gå med. Tag kontakt med eleven efter timen.
  • Reducer antal og sværhedsgrad af elevens opgaver
  • Giv tilbagemeldinger på opgaverne ud fra den øjeblikkelige læringskapacitet. Ikke ud fra elevens tidligere præstationer
  • Ros eleven for det han/hun kan klare for at opretholde motivationen og arbejdsglæden
  • Giv eleven lov til at være passiv i timerne i en periode uden det påvirker karaktererne
  • Ekstra tid eller fritagelse for prøver efter behov
  • Ekstra hjælp i fag, som eleven finder særligt svære

 

Efter et stykke tid er det imidlertid vigtigt, at eleven finder tilbage i den daglige skolerutine.

Se skolens handleplan ved selvmordsforsøg >>