Informér elever og forældre

 

Informer klassen

I bør være to lærere sammen om at informere klassen. På klassemødet giver I alle informationer om selvmordet med ord, der svarer til elevernes aldersgruppe.

Det er vigtigt, at alle elever får mulighed for at sige noget, og at de hører, hvordan andre i klassen reagerer.

Spørg bl.a. eleverne:

  • Hvor var du, da du fandt ud af, at han/hun havde begået selvmord?
  • Hvordan fik du det at vide?
  • Hvad gjorde du efter du fik det at vide?
  • Hvilke tanker og følelser har det sat gang i hos dig?

 

Vær opmærksom på evt. skyldfølelse blandt kammeraterne og sørg for professionel hjælp hos skolepsykologen, PPR eller sundhedsplejersken, hvis denne skyldfølelse ser ud til at tage overhånd.


Information til de øvrige klasser

Alle klasser på skolen bør informeres samtidig og så tidligt i forløbet som muligt.

  • Det kan være skolelederen, der informerer samlet
  • Det kan være de enkelte klasselærere, der informerer deres egne klasser
  • Vær særlig opmærksom på reaktioner fra kammerater i andre klasser

 

Informer alle forældre

Informer alle skolens forældre via intranet eller et brev om selvmordet. Beskriv også nogle af de naturlige efterreaktioner hos eleverne.

Et eksempel på, hvordan brevet kan udformes er: >>

 

Få selv hjælp fra professionelle

Skyldfølelse, chok, sorg, vrede og meningsløshed er nogle af de følelser, der dukker op efter et selvmord. Afmagt og utilstrækkelighed er en naturlig reaktion, som ingen kan fjerne. Men dine kolleger, ledelsen eller skolepsykologen kan støtte dig.

Det er desuden god egenomsorg at give det ansvar videre, som du ikke magter lige nu.

Kontakt PPR, skolepsykologen, Danmarks Lærerforenings krisehjælp eller andre professionelle for hjælp.