Hvis eleven har selvmordstanker

Har en elev selvmordstanker, er det vigtigt at inddrage såvel forældrene som professionelle – skolens AKT-team, skolepsykologen, PPR eller elevens egen læge – som kan vurdere, hvordan eleven kan hjælpes bedst muligt.

Ud fra dit kendskab til familien og problemet bør du overveje, om eleven skal være med til samtalen med forældrene. Spørg eleven, om han eller hun vil deltage. Er forældrene en del af problemet, kan det være bedst at tale med dem alene i første omgang.

hvis en elev har selvmordstanker

Desuden skal du tage stilling til, om mødet skal holdes hos forældrene eller på skolen, og hvilke personer fra skolen der bør deltage, f.eks. skolelederen og/eller skolepsykologen.

Kontakt derefter forældrene telefonisk med en kort orientering om din bekymring samt oplysninger om tid, sted, deltagere og varighed for jeres samtale.

Forældrene skal ifølge loven underrettes, hvis der er tale om en elev under 18 år. Er eleven over 18 år, kan du som lærer opfordre ham eller hende til at tale med forældrene. Hvis eleven ønsker det, kan du tilbyde at være med til samtalen.