Hvis en elev begår selvmord

En elevs selvmord er det værst tænkelige, og derfor er der en god grund til, at skolen har en handleplan.

Ledelsen og lærere, der er direkte berørt af elevens selvmord, holder hurtigst muligt et møde, hvor I vælger en tovholder, der er ansvarlig for at informere elever og lærere og holder kontakt til elevens familie og øvrige forældre på skolen.

Hvis en elev begår selvmord

På mødet beslutter I:

 • Hvordan resten af dagen og de næste dage skal forløbe
 • Hvad I skal gøre i klassen
 • Hvad I skal gøre i forhold til kammerater i andre klasser
 • Hvilken konkret information I giver til lærere og elever
 • Hvordan I tackler en evt. presse
 • Hvordan klassen og skolen markerer dødsfaldet
 • Hvilke ressourcepersoner I skal kontakte for supervision, PPR, Danmarks Lærerforenings krisepsykolog eller andre eksperter
 • Hvordan I kontakter familien

Information om hvor, hvordan og hvornår selvmordet skete, videregives til lærerstaben. Efterfølgende bør informationerne hænge som et opslag på lærerværelset, så alle får de samme oplysninger.

Vær åbne over for eleverne.

Tag kontakt til familien

Privatlivets fred er en myte, så selv om det er svært at opsøge en familie, der netop har mistet et barn ved selvmord, opleves det af de fleste som en hjælp at blive kontaktet af skolen.

Spørg forældrene:

 • Hvad der nøjagtigt er sket
 • Fortæl hvad skolen kan gøre og spørg til deres behov
 • Fortæl hvordan skolen har tænkt at markere dødsfaldet
 • Spørg om familien ønsker besøg i hjemmet – og af hvem
 • Hvilke ønsker har familien om skolens deltagelse i begravelsen

 

Vær forberedt på, at familien er i krise og kan have brug for rådgivning. Orienter dig derfor om telefonnumrene til eksempelvis kommunens familieafdeling, PPR eller professionelle rådgivningsmuligheder.