Hvem skal informeres

Informer klassen

Med mindre familien selv ønsker at fortælle elevens kammerater, hvad der er sket, og hvordan han/hun har det, er det en god ide at være to lærere om at informere klassen.

Afsæt god tid til at holde et klassemøde, hvor eleverne får mulighed for at drøfte, hvad de har oplevet, og hvordan de har det nu. Spørg f.eks. eleverne:

  • Hvor var du, da du fandt ud af, at han/hun havde forsøgt selvmord?
  • Hvordan fik du det at vide?
  • Hvad gjorde du efter du fik det at vide?
  • Hvilke tanker og følelser har det sat gang i hos dig?

Vigtigt er det, at alle elever får mulighed for at sige noget, og at de hører, hvordan de andre reagerer på selvmordsforsøget. Samtidig får du som lærer indtryk af, hvordan hver enkelt elev tackler situationen.

Nogle af eleverne vil måske efterfølgende gerne tale med dig på tomandshånd.

 hvem skal informeres ved selvmordsforsøgInformation til andre klasser

Øvrige elever, I har besluttet skal informeres, bør have informationen samtidig. Vær særlig opmærksom på reaktioner fra nære venner i andre klasser.

Beslut om det er ledelsen eller lærerne i de enkelte klasser, der informerer eleverne.

Fortæl eleverne hvor de kan henvende sig, hvis de har brug for at snakke yderligere om det, f.eks. skolens AKT-team, PPR/SSP-medarbejderen eller sundhedsplejersken

 

Informer de andre elevers forældre

Forældrene til elever i de klasser, der er blevet informeret om selvmordsforsøget, bør samme dag informeres via intranettet eller et brev i tasken, så de kan tale om elevens selvmordsforsøg med deres eget barn derhjemme. Brevet bør indeholde:

  • Information om elevens selvmordsforsøg; hvem, hvor, hvornår og hvordan
  • Hvordan I håndterer det på skolen
  • Hvilke reaktioner forældrene skal være opmærksomme på, og hvad de kan gøre
  • Hvor og hvem de kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål eller er bekymrede for deres eget barn

 

Slip ansvaret

Som lærer med et nært kendskab til eleven, der har forsøgt selvmord, har du også selv brug for hjælp til at bearbejde sorgen.

Sørg derfor for at tale med nogen, inden du går hjem: Skolens leder, AKT-teamet eller PPR for supervision. Du kan også kontakte Danmarks Lærerforening for krisehjælp og/eller Livslinien, som rådgiver telefonisk og på mail.