Hvem overvejer selvmord?

I gennemsnit har fire elever i hver af folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne tanker om selvmord. Én af dem vil på et tidspunkt forsøge at begå selvmord mindst en gang.

Selvmordsrisikoen er størst for sårbare unge, der f.eks. har et begrænset socialt netværk, dårlig voksenkontakt eller en psykisk lidelse.

Forældrenes skilsmisse eller tabet af en ven eller kæreste kan ligeledes være faktorer, der udløser et selvmordsforsøg.

hvem overvejer selvmord

Særligt sårbare er unge, der har været eller er udsat for:

  • Overgreb (fysiske, psykiske eller seksuelle)
  • Misbrug (eget eller forældres)
  • Mobning
  • Større livsændringer, eksempelvis dødsfald eller tab blandt de nærmeste
  • Psykisk eller fysisk sygdom i familien eller hos den unge selv
  • Tidligere selvmordsforsøg

 

Adfærdsændring som faresignal

Selvmordstanker er ikke umiddelbart synlige, og det kan være svært som lærer at få øje på de elever i klassen, der kunne overveje selvmord.

Vær derfor opmærksom hvis en elev over en periode ændrer adfærd. Det kan f.eks. være:

  • Misbrug af alkohol, stoffer, slik eller penge
  • Mobning, vold eller verbale udfald mod lærere og andre elever
  • Spiseforstyrrelser, selvskade, isolation eller overdreven perfektionisme
  • Angst, modløshed eller overdreven bekymring for sig selv og sin omverden.