Gode råd til forældresamtalen

Selvmordstanker hos et barn vækker stærke følelser i forældrene, som måske vil føle sig anklaget og derfor forsvare sig. Eller måske har de ikke haft nogen anelse om, hvor galt det står til og bliver dybt ulykkelige.

Udgangspunktet for et godt samarbejde er at anerkende og respektere forældrenes følelser. Det skaber tillid og giver plads til håb og tro på en forandring.

 • Indled med at fortælle om din bekymring og hvilke tegn du reagerede på. Fortæl kun forældrene om det, du ser – ikke det, du tror du ser
 • Gengiv hovedpointerne fra den samtale du har haft med deres barn på en saglig og hensynsfuld måde, der er loyal mod eleven og den oprindelige samtale
 • Fokuser på hvordan en udtalt problemstilling påvirker den unge
 • Undlad at dramatisere for at blive hørt eller at nedtone problemet, hvis forældrene reagerer stærkt. Du hjælper ingen ved at undlade at tale om problemerne
 • Fortæl hvad skolen og du som lærer kan gøre
 • Spørg forældrene, hvad de kan gøre og fasthold deres forældreansvar
 • Vær opmærksom på, at den bedste løsning for forældrene ikke nødvendigvis er den bedste løsning for din elev
 • Spørg flere gange undervejs i samtalen den unge og forældrene, hvad de tænker om det, der bliver sagt
 • Vær opmærksom på misforståelser. Tag dem op med det samme, de opstår
 • Fortæl forældrene hvis du er nødt til at underrette kommunen
 • Aftal med forældrene hvad der efterfølgende skal ske, og hvornår I skal mødes igen
 • Konkluder afslutningsvist hvad I har besluttet, så alle er sikre på, hvem der gør hvad

forældresamtale ved selvmordstanker

Det videre forløb

Efter samtalen med forældrene er der tre formelle muligheder for det videre forløb:

 1. Skolen tager selv hånd om den unge i samarbejde med forældrene og måske sammen med det særlige AKT-team, som bakkes op af skolepsykologen/ledelsen/sundhedsplejersken.
 2. Er der stadig tvivl om, hvorfor den unge mistrives og hvilken støtte, der er brug for, kan skolen bede forældrene om tilladelse til at drøfte den unges mistrivsel med de relevante fagpersoner i kommunen, PPR eller lign. Derefter tager skolens ledelse i samarbejde med disse fagligt kompetente nøglepersoner stilling til det videre forløb.
 3. Hvis den unge er udsat for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer hans eller hendes sundhed eller udvikling i fare, har I som skole pligt til at underrette den kommunale forvaltning.

Se handleplan for selvmordstanker >>