Hvis en elev har forsøgt selvmord

En af dine elever har forsøgt at begå selvmord, og du bliver ringet op om morgenen af forældrene. Hvad gør du nu?

Kontakt din leder og arranger et møde med lederen, studievejlederen, AKT-teamet og evt. en anden lærer i klassen, hvor I beslutter, om du som klasselærer magter at være ansvarlig for at informere elever, lærere og tage kontakt til forældrene igen. Husk det også er ansvarligt at sige fra og videregive ansvaret til en kollega, der måske er mindre berørt af elevens selvmordsforsøg.

Ved formødet skal I:

  • Udvælge en tovholder
  • Få overblik over, hvem der er berørt af selvmordsforsøget blandt lærere, klassekammerater og venner
  • Beslutte hvad I skal gøre i klassen
  • Beslutte om andre klasser skal informeres
  • Beslutte hvilken konkret information, der gives videre til lærere og klassekammerater og evt. elever i andre klasser
  • Hvad I skal gøre vedrørende information til hjemmet
  • Hvem gør hvad?

Skolelederen informerer den øvrige lærerstab om hvor, hvordan og hvornår elevens selvmordsforsøg skete, hvem der fandt ham/hende, og hvor han/hun nu er. Lærerne informerer derefter de elever, som er berørt af selvmordsforsøget. Det er afgørende, at det er de samme oplysninger, der når ud til alle. Vær åben over for eleverne – halve sandheder bliver til rygter, der kan skade både eleven og familien.

Kontakt til familien

Kontakten til familien bør ske hurtigst muligt; for det første skal du have konkrete informationer om, hvad der er sket. For det andet styrker det relationen og dialogen mellem skolen og familien og kan lette elevens tilbagekomst til skolen.

Når du ringer op til familien, skal du være forberedt på, at de er i krise og kan have brug for rådgivning. Det kan være en hjælp, hvis du har telefonnumre klar til eksempelvis kommunens familieafdeling og til professionelle rådgivningsmuligheder, f.eks. Livslinien.

Spørg forældrene om, hvad der nøjagtigt er sket, og fortæl, hvordan skolen kan støtte familien, f.eks. samtaler med klasselæreren, studievejlederen, skolelederen og AKT-teamet.

Tal med familien om, hvordan sagen bliver håndteret på skolen, og hvem der bør orienteres af elever og lærere. Spørg også, om de ønsker besøg i hjemmet af en eller flere af klassens lærere, ledelsen eller AKT-teamet.

Skolens handleplan ved selvmordsforsøg blandt elever